BRAVARSKI RADOVI

Nudimo vam usluge bravarskih radova.
Bravarska galanterija od metalnih i kovanih elemenata. Od savjetovanja do izrade i montaže

  • ograde
  • stepeništa
  • rukohvata
  • nosivih konstrukcija
  • nadstrešnica

(2) Obvezu iz stavka 1. ovoga članka proizvođač građevnog proizvoda je dužan osigurati:
– na prodajnom mjestu, u količini do 5 kilograma otpada dnevno za kupca i/ili korisnika proizvoda koji je fizička osoba, osim fizičke
osobe – obrtnika,
– na način određen odgovarajućim ugovorom za kupca proizvoda koji je pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik.

OBAVIJEST KUPCIMA

Prema čl. 5 Pravilnika o građevnom otpadu
i otpadu koji sadrži azbest

(1) Proizvođač građevnog proizvoda, koji na tržište područja Republike Hrvatske stavlja proizvod iste ili slične opće predviđene namjene propisane u Prilogu II. ovoga Pravilnika, dužan je u skladu sa Zakonom nenaplatno kupcu i/ili korisniku proizvoda osigurati:

– mogućnost povrata takvog uporabljenog proizvoda, što uključuje i višak materijala,
– mogućnost preuzimanja otpada koji nastaje od takvog proizvoda.

 

KONFIGURATOR ULAZNIH VRATA

Isprobajte naš konfigurator ulaznih vrata.
Kliknite OVDJE i odaberite vrata iz svojih snova.

PRIVATNOST KORISNIKA

Zaštita i sigurnost osobnih podataka naših kupaca, klijenata i poslovnih partnera je Trialov prioritet. Trial u obavljanju svoje djelatnosti prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka. Za detaljnije informacije, molimo Vas da pažljivo pročitate naš Pravilnik.

MEDIA
Copyright © 2020 | TRIAL Prozori i vrata | info@trial-pvc.hr
Design by Buzz Guerrilla