Pravilnik

TRIAL-obrt za PVC i ALU kons.
vl. Josip Jurić
Put Smokvinca 65
21 216 Kaštel Stari
OIB: 50333438698
Zaštita i sigurnost osobnih podataka naših kupaca, klijenata i poslovnih partnera (u daljnjem tekstu
klijent) je Trialov prioritet.
Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj Pravilnik.
Trial u obavljanju svoje djelatnosti prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne
zakone i propise.
Trial je voditelj obrade osobnih podataka u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka.
Trial kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i
odgovoran je za čuvanje i korištenje osobih podataka u papirnatom i/ili elektronoskom obliku.
Trial u svom poslovanju može biti i izvršitelj obrade osobnih podataka u slučaju kada obrađuje
osobne podatke sukladno pisanoj uputi voditelja obrade osobni podataka.
Kontak podaci za informacije o zaštiti osobnih podataka
Trial- obrt za PVC i AL kons., vl. Josip Jurić
Put Smokvinca 65
21 216 Kaštel Stari
info@trial-pvc.hr
tel. +385 21 232 265
Naša ponuda izričito nije namjenjena maloljetnicima.
Osobni podaci koje prikupljamo
Osobni podaci koje prikupljamo su nam potrebi kako bi mogli pružiti naše usluge i proizvode, a to
su:
– osnovne osobne podatke (ime i prezime)
– osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona i e-mail adresa)
– podatke nužne za plaćanje kreditnim i debitnom karticama kao i podatke nužne za sklapanje
ugovora o potrošačkom kreditiranju
– podatke nužne za sklapanje Ugovora o prodaji
– ostale osobne podatke nužne za ostvarivanje klijentovih prava temeljem Opće uredbe o
zaštiti podataka
Trial prikuplja i upravlja osobnim podacima u svrhu kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz
vlastite ponude te kako bi ispunila zakonske i regulatorne obveze kao i u svrhu ostvarivanja vlastitih
legitimnih interesa zakonitog poslovanja.
Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene ćemo razloge dodatno zatražiti od
korisnika njegovu izričitu privolu.
Razlozi zbog kojih prikupljamo i obrađujemo osobne podatke su:
– prodaja proizvoda i usluga
– izrada i slanje ponude za naše proizvode i usluge
– administriranje ugovornog odnosa
– upravljanje i zaprimanje prigovora, pritužbi i reklamacija
– dostava i montaža kupljenih proizvoda
– postupak naplate ili prisline naplate dugova
– druge zakonske obveze koje proizlaze iz poslovanja Triala
Za sve druge razloge koji nisu prethodno navedeni, zatražit ćemo izričitu privolu.
Naši klijenti, u svakom trenutku, imaju pravo povući danu privolu.
Trial poduzima tehničke i organizacijske mjere kako bi se prikupljni podaci obrađivali samo na
način koji je u skladu s iskazanom svrhom.
Ukoliko je nužno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup osobnim podacima će biti
omogućen trećim stranama i to državnim tijelima i tijelima javne vlasti, servisnom službama,
financijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima a sve u skladu sa Općom uredbom o zaštiti
podataka.
Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka klijenti imaju sljedeća prava:
Pravo na pristup podacima
Klijenti imaju pravo zatražiti informacije o tome hoće li se obrađivati i, ako već jesu, koje je osobne
podatke obradio Trial.
Klijenti imaju pravo na sljedeće nformacije:
– svrha obrade
– primatelji ili kategorije primatelja kojima su otkriveni ili se otkrivaju osobni podaci
– ako je moguće, planirano vrijeme u kojima će se pohraniti klijentovi osobni podaci
Klijent moža zatražiti kopiju osobnih podataka koje su predmet obrade. Ako Trial ima opravdanu
sumnju u identitet podnositelja zahtjeva, zatražit ćemo dodatne informacije koje potvrđuju identitet
dotične osobe.
Pravo na ispravak ili nadopunu
Klijent ima pravo zatražiti ispravak netočnih osobni podataka ili nadopunu istih.
Pravo na brisanje
Klijent ima pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka na način da popuni Zahtjev za brisanje
koji je sa ostalim obrascima objavljen na našoj internetskoj stranici. Brisanje podataka se obavlja
kada podaci više nisu potrebni za ispunjenje svrhe povezane s pohranom ili ako je njihova pohrana
nedopuštena iz drugih pravnih razloga, a brisanje se ne protivi zakonskim razdobljima pohrane
podataka.
Pravo na ograničavanje obrade
Klijenti imaju pravo na blokiranje ili ograničavanje obrade njihovih osobnih podataka. U tome
slučaju će Trial pohraniti vaše podatke te ih više neće obrađivati.
Pravo na prigovor protiv obrade
Klijent ima u bilo kojem trenutku pravo na prigovor protiv obrade svojih osobnih podataka. U
slučaju prigovora, Trial neće više obrađivati te osobne podatke osim ako ne može naći neosporiv
razlog koji nadilazi interese, prava i slobode kolijenta ili ako obrada služi uspostavi, provođenju ili
obrani pravnih zaktjeva.
Pravo na prijenos podataka
Klijent ima pravo osobne podatke koje je dao Trialu dobiti u strukturiranom, uobičajenom i strojno
čitljivom obliku i bez ograničenja dijeliti te podatke s drugim odgovornim stranama. Uvjet je da se
obrada temelji na pristanku ili na ugovoru i da se obrada provodi automatiziranim postupcima.
Pravo na žalbu nadzornom tijelu
Ako klijent smatra da obrada osobnih podataka krši važeće propise o zaštiti podataka, ima pravo u
bilo kojem trenutku žaliti se nadzornom tijelu koje je kod nas Agencija za zaštitu osobnih podataka,
Martićeva 14, 10 000 Zagreb.
Čuvanje osobnih podataka
Vremenski period čuvanja osobnih podataka klijenata ovisi o svrsi radi koje ih obrađujemo.
– podaci prikupljeni zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga čuvaju
minimalno dok ne isteče jamstveni rok na proizvode ili usluge
– podaci prikupljeni zbog obrade temeljene na zakoskoj osnovi, čuvaju se sukladno
vremenskim ograničenjima odredaba predmetnog zakona
Ažuriranje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka
Trial redovno revidira i ažurira Pravilnik o zaštiti osobnih podataka sukladno izmjenama u vlastitim
poslovnim procesima ili temeljem izmjena u zakonskim i regulatornim propisima.
Važeća verzija Pravilnika dostupna je na našoj internetskoj stranici www.trial-pvc-hr.

Copyright © 2020 | TRIAL Prozori i vrata | info@trial-pvc.hr
Design by Buzz Guerrilla